Qëllimi i standardit është të zvogëlojë gabimet që lidhen me përdorimin e barnave në shiringa në praktikën anesteziologjike, ne menyre që të përmirësojhet siguria e pacientit. Etiketimi i qartë i barnave dhe lëngjeve në shiringa nga përdoruesit në pikën e administrimit duhet të ndihmojë në uljen e rrezikut të gabimeve gjatë administrimit të tyre.

Është për arsyet e mësipërme që zbatimi i standardit ndërkombëtar tashmë në procesin e zhvillimit dhe dizajnimit të produktit u miratua nga kompania si një udhëzues, kërkesë dhe synim kryesor në prodhimin e etiketave të përdoruesve MarkTag®.

Kompania

Markomed d.o.o.
MBS: 080630293
MB: 2307057
OIB: 23340771306

Adresa

Trg braće Radić 3
21000 Split
Kroaci

Na kontaktoni në:

Tel. 00 385 0 21355112
Fax. 00 385 021355095

Le të kontaktojmë!

Ju lutemi, na dërgoni kërkesën tuaj dhe ne do të sigurohemi që personi më i përshtatshëm t'ju kontaktojë sa më shpejt të jetë e mundur.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
EMRI DHE MBIEMRI