ISO 26825:2020

Duke aplikuar etiketat MarkTag® në shiringat që përmbajnë barna, ne kontrollojmë llojin dhe forcën/dozën e barit të administruar tek pacienti dhe mundësojmë personelin e kujdesit shëndetësor të monitorojë me saktësi terapinë e administruar.

Kështu, ne reduktojmë rrezikun e administrimit të llojit ose dozës së gabuar të barit dhe për rrjedhojë parandalojmë rrezikimin e shëndetit të pacientit që mund të ndodhë për shkak të monitorimit të gabuar të llojit dhe dozës së terapisë së administruar.

Kompania

Markomed d.o.o.
MBS: 080630293
MB: 2307057
OIB: 23340771306

Adresa

Trg braće Radić 3
21000 Split
Kroaci

Na kontaktoni në:

Tel. 00 385 0 21355112
Fax. 00 385 021355095

Le të kontaktojmë!

Ju lutemi, na dërgoni kërkesën tuaj dhe ne do të sigurohemi që personi më i përshtatshëm t'ju kontaktojë sa më shpejt të jetë e mundur.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
EMRI DHE MBIEMRI