Your everyday assistant on health and safety

Нашата мисија има за цел унапредување и поместување на квалитетот на здравствената заштита на повисоко ниво. Со користење на стандардизирани безбедносни налепници MarkTag® во секојдневното работење на медицинскиот персонал, се минимизира ризикот по здравјето на пациентите, како и  ризикот од човечка грешка.

Фирма

Markomed d.o.o.
MBS: 080630293
MB: 2307057
OIB: 23340771306

Adresa

Trg braće Radić 3
21000 Split
Croatia

Telefon / Fax

PhoneNumber
FaxNumber

Контактирајте не!

Поставете ни прашање, а ние ќе ви одговориме во најкраток рок.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ