Целта на стандардот е да се намалат грешките поврзани со употребата на лекови при инјекции во анестезиолошката пракса. Целта на Стандардот за етикетирање е да се подобри безбедноста на пациентите. Јасното означување на лековите и течностите за инјектирање од страна на корисникот на местото на испорака треба да помогне да се намали ризикот од грешки во лековите.

Токму од горенаведените причини, имплементацијата на меѓународниот стандард уште во процесот на развојот и дизајнирањето на производи, беше наметната како главно упатство и барање кое компанијата го прифати како своја цел во производството на MarkTag® кориснички ознаки.

Фирма

Markomed d.o.o.
MBS: 080630293
MB: 2307057
OIB: 23340771306

Adresa

Trg braće Radić 3
21000 Split
Croatia

Telefon / Fax

PhoneNumber
FaxNumber

Контактирајте не!

Поставете ни прашање, а ние ќе ви одговориме во најкраток рок.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ