MarkTag®кориснички лепенки за шприцови кои содржат лекови за анестезија – боја, изглед и својства, во склад со меѓународен стандард  ISO 26825:2020.
MarkTag®налепниците го означуваат видот и дозата на лекот, кој се администрира со шприц во болнички услови.Налепниците MarkTag® се наменети исклучиво за употреба во болнички услови, од страна на здравствени работници, а не се наменети за домашна употреба.!


Спречувањето на грешките во текот на администрацијата на лековите , спаѓа во континуирано унапредување на квалитетот на здравствената заштита и поради тоа е потребна интердисциплинарна соработка во безбедно работно опкружување , со добра комуникација во здравствениот тим и придржување кон протоколот за сигурна примена на лековите.


Бојата на етикетата е однапред дефинирана во зависност од видот на лекот чие име е отпечатено на етикетата MarkTag® и, во зависност од видот на лекот и бојата на етикетата, единицата за мерење на дозата во која е наведениот тип на лек , се пристапува кон администрирање. Ознаката MarkTag® е наменета за употреба со стандардни, комерцијално достапни шприцеви. Може да ја нанесете етикетата MarkTag® на кој било чист и сув шприц.Кога ја нанесувате етикетата MarkTag®, погрижете се да ја залепите по должина на шприцот, додека ознаките за волуменот на шприцот ги оставате видливи. Откако ќе бидете сигурни дека етикетата е на саканата локација, притиснете ја надолу за да бидете сигурни дека добро се прилепува на површината на шприцот. Откако ќе ја ставите етикетата MarkTag® на шприцот, проверете дали ознаката е јасно видлива и не ја попречува видливоста на етикетата за волумен и капацитет на шприцот. Проверете дали бојата и лекот на етикетата MarkTag® се совпаѓаат со лекот во шприцот.


Фирма

Markomed d.o.o.
MBS: 080630293
MB: 2307057
OIB: 23340771306

Adresa

Trg braće Radić 3
21000 Split
Croatia

Telefon / Fax

PhoneNumber
FaxNumber

Контактирајте не!

Поставете ни прашање, а ние ќе ви одговориме во најкраток рок.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ