ISO 26825:2020

Со означување на шприцовите, кои содржат лек, со налепницата MarkTag®, се овозможува контрола на видот и јачината/дозата на применетиот лек кај пациентот, со што на здравствениот персонал му се овозможува прецизно пратење на применетата терапија.

На тој начин се намалува ризикот од употреба на погрешен вид или погрешна доза на лекот, односно, се намалува ризикот од неточно администрирана терапија, што секако ќе биде на штета по здравјето на пациентот.

Фирма

Markomed d.o.o.
MBS: 080630293
MB: 2307057
OIB: 23340771306

Adresa

Trg braće Radić 3
21000 Split
Croatia

Telefon / Fax

PhoneNumber
FaxNumber

Контактирајте не!

Поставете ни прашање, а ние ќе ви одговориме во најкраток рок.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ